Quy định thanh toán tại admart.vn

Thanh toán linh hoạt và chính sách ưu đãi cho đối tác lớn

Admart sẽ tiến hành thanh toán cho đối tác những đơn hàng giao thành công và Admart nhận được tiền (hay còn gọi là Đơn hàng hoàn thành) trung bình 1 tháng 2 lần.

Tiêu Chuẩn

Đặc Biệt

Chu kì sao kê

15 ngày (ngày 1 và ngày 16 ra sao kê cho nửa tháng bán hàng trước đó) 7 ngày (ngày 1, 8, 15, 22 ra sao kê cho 7 ngày bán hàng trước đó)
Thanh toán 13 ngày kế tiếp (ngày 14 và ngày 29)

4 ngày kế tiếp (ngày 5, 12, 19 và 26)

Đối tượng áp dụng Tất cả

Đối tác có doanh số trên 20.000.000

Đối tác có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra sao kê.
Sau khi xử lý, giao dịch điều chỉnh sẽ được đưa vào sao kê gần nhất kế tiếp.

 

 

Tin tức liên quan